Daugavpils novada Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūks

Teritorijas plānojums

Teritorijas plānojums

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbība

Statistika

Statistika

Daugavpils novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūks iekļauj Teritorijas plānojuma un Uzņēmējdarbības sadaļas, kuras ļauj nodrošināt pašvaldības un valsts iestāžu darbiniekiem, Daugavpils novada iedzīvotājiem, nekustamo īpašumu īpašniekiem, uzņēmējiem un potenciālajiem investoriem ērtu, attālinātu piekļuvi aktuālai un viegli uztveramai informācijai par Daugavpils novada teritorijas atļauto izmantošanu un esošajiem apgrūtinājumiem, par novada esošajiem uzņēmējiem un nekustamajiem īpašumiem, kas tiek piedāvāti uzņēmējdarbības veikšanai, ar iespējām veikt informācijas atlasi, izdruku u.c. lietderīgas darbības. Pārlūkā plānots izveidot arī sadaļu "Statistika".

CITA NODERĪGA INFORMĀCIJACopyright © Daugavpils novada dome. All rights reserved. Izstrādāts SIA Envirotech